Konservatoren Mogens WestphalAt konservere dyr har været kendt langt tilbage i tiden, bl.a. ægypterne og urfolkene har sågar konserveret mennesker, til bevarelse og beskuelse.

Nutidens zoologiske konservatorer tager sig hovedsageligt af dødfundne eller jagtnedlagte dyr, fugle, pattedyr og fisk. Konservatorens virke er baseret på naturgenbrug og betragtes som et kunsthåndværk. Kunsten at udstoppe dyr udvikler sig hele tiden, nye materialer og metoder anvendes og der udveksles erfaringer på tværs af grænser, bl.a. ved afholdelse af verdens-, europa- og nordiske mesterskaber.

Zoologiske konservatorer er autoriserede

Konservatorfaget er underlagt Miljø- & Energiministeriet og der er fastsat regler for zoologiske konservatores arbejde. Siden 1984 har de zoologiske konservatorer arbejdet efter disse regler, der indebærer, at ingen må foretage erhvervsmæssig konservering uden autorisation. Hvis man lader dyr konservere, bør man derfor sikre sig, at den konservator, man benytter, er autoriseret og forsyner præparater af fredede dyr med de mærker, som omtales senere i afsnittet: fredede dyr. Benytter man en konservator uden autorisation, overtræder man gældende lov og kan risikerer, at præparaterne bliver konfiskeret.

Mogens Westphal

Jeg startede egen virksomhed januar 2000 efter mange år i det private erhvervsliv. Allerede som teenager udstoppede jeg fugle og i årenes løb er det blevet til mange præparater. I 1984 fik jeg autorisation og kan derfor lovligt udstoppe de fleste dyr, der findes i den danske fauna. Fra mit atelier i Liseleje, kan jeg derfor tilbyde udstopning af høj kvalitet.