Tegning af flyvende spurvehøgFredede dyr må gerne udstoppes.

En autoriseret konservator skal protokollere og nummerere alle eksemplarer af fredet vildt, der indleveres til virksomheden. I den forbindelse skal leverandøren altid oplyse om dødsårsag, findested og -dato for fredet vildt, der indleveres.

Nummeret, som det færdige præparat er forsynet med, må ikke fjernes. I princippet må en autoriseret konservator arbejde med alle fugle og pattedyr, der forekommer vildtlevende her i landet, såvel fredede som jagtbare, når blot de er lovligt tilvejebragt. D.v.s. at en trafikdræbt ugle eller en rudedræbt spurvehøg kan udstoppes legalt.

Dog – ingen regel uden undtagelse!

For nogle særlige truede arter af pattedyr og fugle gælder særlige regler, idet disse ikke må udstoppes, men anbefales tilsendt Zoologisk Museum i København, Zoologiske Museum i Svendborg eller Naturhistorisk Museum i Århus.

Det drejer sig om følgende arter: Odder, Hvaler (undtagen Marsvin), Rørdrum, Sort stork, Hvid stork, Rød glente, Hedehøg, Blå kærhøg, Fiskeørn, Urfugl, Kongeørn, Havørn, Dværgfalk, Lærkefalk, Vandrefalk, Jagtfalk, Trane, Sandterne, Ellekrage, Hærfugl, Biæder.