Tegning af en ræv

Døde dyr

Finder du en fugl eller et pattedyr, kan du altid henvende dig til en aut. konservator for at få nøjagtig besked, om de forhold der eventuelt måtte gælde, for netop det fundne eksemplar.Smid aldrig dødfundet vildt væk. Er du ikke selv interesseret i eksemplaret, vil konservatoren altid drage omsorg for, at eksemplaret bliver udnyttet bedst muligt og i henhold til lovens bestemmelser. Konservatorens hele virke er baseret på naturgenbrug.Gamle præparater kan ofte med godt resultat restaureres eller ligefrem omstoppes.